A-Klasse Label

De missie van het A-klasse label

Het A-klasse label is gelanceerd door Infranology zodat uw klanten kunnen zien dat het eindproduct een hoogwaardig kwaliteit product is. Dit label is door ons in 2015 gelanceerd om de wegenbouw te verbeteren. Infranology zet zich in voor kwaliteit en vakmanschap, dit wordt erkend door ons A-Klasse label.

Wat houdt het A-klasse label in?

Het A-klasse label bevestigd dat de informatie die gegeven wordt over de producten betrouwbaar is. Het label word gegeven aan bedrijven die met onze kwaliteitsproducten werken. Het A-klasse label is een niet commercieel label, het kost geen geld.

Over veel producten in de markt wordt er een vertekend beeld geschetst over de kwaliteit. Daarom vindt Infranology het belangrijk dat bedrijven worden gekeurd op de kwaliteit van de producten waarmee ze werken en de verwerking hiervan.

 

Het A-klasse label creëert een betrouwbare branche waarin de afnemers juist worden geïnformeerd.

De inzet van het A-klasse label is van belang voor het ontwikkelen van hoge kwaliteitsoplossingen in de wegenbouwbranche.

Doelen:

  • De branche stimuleren in de kwaliteit van het aanbod en de verwerking van de producten.
  • Mensen helpen met het kiezen van betere producten. Het is duidelijk welke producten het A-klasse label wel en niet dragen en op welke gebieden bedrijven zijn gecertificeerd.

Certificering

Certificatie begint met een aanvraag, waarna u een aanvraagformulier ontvangt. Aan de hand van deze aanvraagformulier kunt u een certificatie-overeenkomst met het A-klasse label afsluiten. Het A-klasse label is dus geen keurmerk met audits, maar een label dat wordt afgegeven op basis van expert-judgement van Infranology en ICD advies en consultancy. Specialisten beoordelen of aan de criteria voor certificering wordt voldaan, is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Kwaliteit 100%