Partner in specialistisch maatwerk voor kwaliteit in de infrastructuur

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van INFRANOLOGY B.V. voor gebruik van www.infranology.nl

Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Website: www.infranology.nl en alle onderliggende pagina’s.
  2. Gebruiker: Bezoekers van de website, zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Artikel 2: Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website. Door de website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid INFRANOLOGY B.V. streeft ernaar om accurate en actuele informatie te bieden op de website. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven worden over de juistheid, volledigheid, of actualiteit van de informatie op de website. INFRANOLOGY B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, weglatingen, of gevolgen van het gebruik van de informatie.

Artikel 4: Persoonsgegevens en Privacy

  1. Persoonsgegevens die via het contactformulier of inschrijfformulier voor de nieuwsbrief worden ingediend, worden met zorg behandeld en beveiligd volgens de geldende privacywetgeving.
  2. De ingediende gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn ingediend, zoals het beantwoorden van een vraag of het versturen van de nieuwsbrief.
  3. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Artikel 5: Intellectuele Eigendomsrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de informatie, beeldmateriaal, en andere content op de website liggen bij INFRANOLOGY B.V. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INFRANOLOGY B.V. informatie of materiaal van de website te kopiëren, te verveelvoudigen, of openbaar te maken.

Artikel 6: Wijzigingen INFRANOLOGY B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd. Het is raadzaam om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 7: Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of het gebruik van de website worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 


Contactgegevens:

INFRANOLOGY B.V.

Adres: Zepto 30, 6902 KE Zevenaar
Telefoon: +31 (0)315 65 48 83
Email: info@infranology.nl
BTW-nr: NL 8182 92 039 B01
KvK: 09173113
IBAN: NL36 INGB 0004 7787 56
BIC-adres: INGBNL2A