Partner in specialistisch maatwerk voor kwaliteit in de infrastructuur

Amsterdam Vondelpark

Amsterdam Vondelpark Halfverharding

Infranology heeft sinds 2020 gewerkt aan de renovatie van het Vondelpark in Amsterdam, waar drassige grond en wateroverlast een probleem vormden. Onze bijdrage omvatte het herstellen van paden en het verbeteren van de waterafvoer, met de aanleg van halfverhardingen. In samenwerking met de Gemeente Amsterdam en de hoofdaannemer hebben we geadviseerd over constructie en padaanleg, met gebruik van materialen zoals Padvast 014 en Padvast 06. Dit project besloeg een totaal oppervlakte van 14.650 m², wat resulteerde in verbeterde toegankelijkheid en verminderde wateroverlast in het Vondelpark.