Partner in specialistisch maatwerk voor kwaliteit in de infrastructuur

infranology

Montferland Renovatie

Montferland Renovatie Halfverhardingspaden

Infranologyheeft tussen 2022 en 2023 in opdracht van de Gemeente Montferland met succes diverse halfverhardingswegen gerenoveerd. Dit omvatte inspectie, constructievoorstel, aanleg, en onderhoud, met aandacht voor bewonerscommunicatie en calamiteitenmeldingen. Het project was een reactie op klachten over bereikbaarheid en begaanbaarheid van de wegen en streefde naar duurzame, hoogwaardige oplossingen met minimaal onderhoud, waarbij Padvast 014 en Padvast 06 werden gebruikt als materialen. In de gemeente zijn waterinfiltratiesystemen geïmplementeerd om de wateroverlast op de wegen te verminderen.