Project: Wilheminasoord Veenkolonien Stichting Weldadigheid

Opdrachtgever: Doornbos Bestratingen

Locatie: Wilhelminasoord

Uitvoeringsdatum: oktober 2014 – juni 2015

Producten: Padvast 014 en padvast 05

Besteksposten:

Productbladen:

Informatie: Halfverharding aangebracht van padvast 014 en toplaag van padvast 05 in toegangswegen en bij de woningen in de veenkoloniën.